Східноукраїнський інститут економіки та управління – неурядова, неприбуткова громадська організація, що була заснована у Донецьку 2013 році. Центральний офіс організації знаходиться у Запоріжжі.

Головним завданням діяльності інституту є дослідження економічних процесів у регіоні та в Україні в цілому. Таке завдання організації виходить із основної мети її діяльності – сприяння економічному та соціальному розвитку України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Проекти Інституту направлені на залучення молодих науковців, студентів та спеціалістів до обговорення проблем економічного життя країни та перспективних напрямків її розвитку. Співробітники інституту широко вивчають суспільну думку щодо економічних процесів в державі та сприяє інформованості членів суспільства про економічну ситуацію загалом, та стан окремих галузей економіки зокрема. Отримані в процесі діяльності знання використовуватимуться учасниками в подальшій навчальній та дослідницькій діяльності.

Одним із завдань Інституту, що реалізовується завдяки цьому ефекту, є підготовка якісних молодих фахівців, які згодом складуть еліту економістів України.

Основним методом досягнення своїх цілей є проведення конференцій, симпозіумів, круглих столів як всеукраїнського, так і міжнародного масштабу, а також аналітична робота з дослідження ринку, макро- та мікро- показників економіки держави.