ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ,
В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ
НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК

Затверджено постановами президії ВАК України

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Аграрний вісник Причорномор"я. Серія: економічні науки (Одеський державний сільськогосподарський інститут).

2. Актуальні   проблеми   міжнародних   відносин.(Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).

3. Актуальні проблеми економіки (Дніпропетровский державний університет).

4. Будівельне виробництво (НДІБВ Держбуду України).

5. Вестник СевГТУ. Серия: Экономика и финансы (Севастопольський державний технічний університет Міносвіти і науки України).

6. Вестник Харьковского политехнического університета. Серія: технічний прогрес.

7. Вісник  аграрної  науки   Причорномор’я. (Миколаївський державний сільськогосподарський інститут).

8. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.

9. Вісник Державного агроекологічного університету.

10. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія “Проблеми економіки та управління”.

11. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика.

12. Вісник Державної агроекологічної академії України.

13. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

14. Вісник Донецького університету економіки і права.

15. Вісник Донецького університету. Серія “Економіка і право”.

16. Вісник економіки транспорту і промисловості (Українська державна академія залізничного транспорту).

17. Вісник Київського державного університету технологій і дизайну МОН України.

18. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Економічні науки”.

19. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Міжнародні відносини”.

20. Вісник Криворізького технічного університету.

21. Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Економіка АПК.

22. Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія: Землевпорядкування і земельний кадастр.

23. Вісник Львівського університету. Серія економічна.

24. Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини.

25. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 

26. Вісник Національного транспортного університету та Транспортної Академії України.

27. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування МОН України.

28. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.

29. Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту.

30. Вісник Приазовського державного технічного   університету.

31. Вісник Рівненського державного технічного університету. Серія: економіка.

32. Вісник соціально-економічних досліджень (Одеський державний економічний університет Міносвіти України).

33. Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія “Фінанси і кредит”.

34. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит.

35. Вісник Тернопільської академії народного господарства.

36. Вісник Української академії банківської справи. (м. Суми).

37. Вісник Харківського державного економічного університету.

38. Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. Серія: економічні науки.

39. Вісник Харківського державного університету. Серія економічна.

40. Вісник ХДАУ. (Харківський державний аграрний університет). Серія "Економіка АПК і природокористування".

41. Вісник Чернігівського технологічного університету. Серія: економіка.

42. Водний транспорт (Київська державна академія водного транспорту Міносвіти і науки України).

43. Вчені записки Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія”.

44. Вчені записки. (Київський національний економічний університет).

45. Економіка (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди Міносвіти і науки України).

46. Економіка і підприємництво: стан та перспективи (Київський державний торговельно-економічний університет Міносвіти України).

47. Економіка природокористування і охорони довкілля (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України).

48. Економіка промисловості України (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України).

49. Економіка та підприємництво. (Київський національний економіч¬ний університет).

50. Економіка транспортного комплексу (Харківський державний автомобільно-дорожній університет Міносвіти України).

51. Економіка. Менеджмент. Підприємництво (Східноукраїнський державний університет Міносвіти і науки україни).

52. Економіка: проблеми теорії та практики (Дніпропетровський державний університет Міносвіти України).

53. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти і науки України).

54. Економіко-правові аспекти розвитку транспортних систем (Одеський національний морський університет МОН України).

55. Зайнятість та ринок праці (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України).

56. Збірник наукових праць  Вінницького державного сільськогосподарського інституту. 

57. Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету.

58. Збірник наукових праць Донецької державної академії управління. Серія: економіка.

59. Збірник наукових праць Інституту економіки НАН України.

60. Збірник наукових праць Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

61. Збірник наукових праць Київського інституту залізничного транспорту.

62. Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій транспорту Міністерства транспорту України. Серія: економіка і управління.

63. Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. Серія: Економічні науки.

64. Збірник наукових праць Подільської державної аграрно-технічної академії Мінагропрому України.

65. Збірник наукових праць Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова Міносвіти і науки України.

66. Збірник наукових праць Уманської сільськогосподарської академії.

67. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.

68. Збірник наукових праць Черкаського інженерно-технологічного інституту.

69. Зовнішня торгівля: право та економіка (Українська академія зонішньої торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України).

70. Зовнішня торгівля: проблеми та перспективи (Українська академія зовнішньої  торгівлі).

71. Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

72. Коммунальное хозяйство городов (Харківська державна академія міського господарства Міносвіти і науки України).

73. Лісівництво і агролісомеліорація (Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького).

74. Лісове господарство, лісова , паперова і деревообробна промисловість (Український державний лісотехнічний університет Міносвіти України).

75. Маркетинг: теорія і практика. (Східноукраїнський державний універ¬ситет, м. Луганськ ).

76. Машинна обробка інформації. (Київський національний економіч¬ний університет).

77. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. (Вісник державного університету "Львівська політехніка").

78. Методи та засоби управління розвитком транспортних систем (Одеський державний морський університет Міносвіти і науки України).

79. Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва (Сумський державний університет).

80. Модели управления в рыночной экономике (Донецький державний університет Міносвіти України).

81. Моделювання регіональної економіки (Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника МОН України).

82. Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України (Державний НДІ інформатизації та моделювання економіки).

83. Моделювання та інформаційні системи в економіці (Київський національний економічний університет Міносвіти і науки України).

84. Науковий вісник (Інститут змісту і методів навчання, Український державний лісотехнічний університет).

85. Науковий вісник (Одеський державний економічний університет МОН України).

86. Науковий вісник Академії державної податкової служби України ДПАУ.

87. Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України.

88. Науковий вісник Національного аграрного університету.

89. Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка, право).

90. Науковий вісник Полтавського кооперативного інституту. Серія: економічні науки.

91. Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія: економіка.

92. Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту ДПАУ.

93. Науковий вісник Чернівецького університету.  Серія: Економіка.

94. Науковий вісник. Серія: економічні науки (Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України, Буковинський державний фінансово-економічний інститут Міністерства фінансів України).

95. Наукові  записки  Острозької академії.

96. Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія".

97. Наукові записки Української академії друкарства .

98. Наукові записки. (Тернопільська академія народного господарства).

99. Наукові записки. Серія: економіка (Тернопільський державний педагогічний університет імені В.Гнатюка Міносвіти і науки України).

100. Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: економічна.

101. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Економічна”.

102. Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Серія: економічні науки.

103. Наукові праці Кримського державного аграрного університету. Серія: економічні науки.

104. Наукові праці НДФІ (НД фінансовий інститут).

105. Наукові праці УДАЗ ім. О.С.Попова (Українська державна академія зв"язку ім. О.С.Попова).

106. Наукові праці Українського державного університету харчових технологій.

107. Наукові праці. (Миколаївська філія Національного університету "Києво-Могилянська Академія").

108. Новое в экономической кибернетике (Донецький державний університет Міносвіти і науки України).

109. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України (Інститут економіки НАН України, Академія економічних наук, Українська академія банківської справи).

110. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури (Київський міжнародний університет цивільної авіації Міносвіти та науки України).

111. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (Луцький державний технічний університет Міносвіти і науки України, Волинська обласна організація Спілки економістів України).

112. Проблеми статистики (Державний комітет статистики України, НДІ статистики Держкомстату України).

113. Проблеми формування відкритої економіки України. (Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України).

114. Проблеми формування ринкової економіки. (Київський національ¬ний економічний університет).

115. Проблемы информатизации и управления. (Київський міжнарод¬ний університет цивільної авіації).

116. Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности. (Інститут економіки промисловості НАН України).

117. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения ино-странных инвестиций; региональный аспект. (Донецький національний універ-ситет).

118. Проблемы системного подхода в экономике. (Київський міжнарод¬ний університет цивільної авіації).

119. Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обгрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі (Харківська державна академія технології та організації харчування МОН України).

120. Продуктивні сили і регіональна економіка (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України).

121. Прометей (Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький економіко-гуманітарний інститут).

122. Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. (Тер¬нопільська академія народного господарства).

123. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова Міносвіти і науки України).

124. Ринкова трансформація економіки (Харківський інститут бізнесу і менеджменту Міносвіти України).

125. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. (Одеський державний морський університет).

126. Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів (Національний транспортний університет та Транспортна Академія України).

127. Социально-экономические аспекты промышленной политики. (Інститут економіки промисловості НАН України).

128. Соціально-економічні дослідження в перехідний період (Інститут регіональних досліджень).

129. Стратегія економічного розвитку України (Київський національний економічний університет Міносвіти і науки України).

130. Таврійський науковий вісник (Навчально-науково-виробничий комплекс "Херсонський агроуніверситет" УААН Мінагропрому України).

131. Теоретичні та прикладні питання економіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

132. Теорії мікро-макроекономіки (Академія муніципального управління Міносвіти України).

133. Торгівля і ринок України. (Донецький державний університет еконо¬міки і торгівлі).

134. Торгівля, комерція, підприємництво. (Львівська комерційна академія).

135. Транспортний комплекс України: економіка, організація, розвиток (ВАТ Інститут (Центр) комплексних транспортних проблем).

136. Труды Одесского политехнического университета.

137. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє (Тернопільська академія народного господарства).

138. Управление экономикой переходного периода. (Інститут економіки промисловості НАН України).

139. Управління проектами та розвиток виробництва (Східноукраїнський державний університет Міносвіти і науки України).

140. Управління розвитком (Харківський державний економічний університет МОН України).

141. Финансы, учет, банки. (Донецький державний університет).

142. Фінанси, облік і аудит (Київський національний економічний університет МОН України).

143. Формування ринкових відносин в Україні. (Науково-дослідний еко¬но-мічний інститут,  м. Київ).

144. Формування ринкової економіки в Україні. (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

145. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин (Київський національний університет будівництва і архітектури).

146. Экономика промышленности (Інститут економіки промисловості, м.Донецьк).

147. Экономические инновации (Інститут проблем ринку та економічно-екологічних досліджень).

148. Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. (Інститут економіки промисловості НАН України).

ЖУРНАЛИ

1. Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет, Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України).

2. АгроІнКом (МАПІК "Агропромінвест-інтернейшнл).

3. Академічний огляд. Економіка та підприємництво (Національна гірнича академія).

4. Актуальні проблеми економіки (ВНЗ “Національна академія управління”).

5. АПК: наука, техніка, практика.

6. Банківська справа.

7. Бізнес-навігатор (Міжнародний університет бізнесу і права).

8. Бухгалтерський облік і аудит.

9. Вісник  Вінницького державного технічного університету. 

10. Вісник аграрної науки Причономор’я (Миколаївський аграрний університет Міністерства аграрної політики України).

11. Вісник аграрної науки.

12. Вісник Академії митної служби України.

13. Вісник ДІТБ (Донецький інститут туристичного бізнесу). Серія: Підприємництво, менеджмент та маркетинг (в туристичній сфері).

14. Вісник Дніпропетровського державного  фінансово-економічного інституту. Економічні науки. 

15. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету.

16. Вісник Донецьког інституту туристичного бізнесу. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами (в туристичній сфері).

17. Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки.

18. Вісник економічної науки України (Інститут економіки промисловості НАН України, Академія економічних наук України).

19. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Серія: Економічні науки.

20. Вісник Інституту економічного прогнозування НАН України.

21. Вісник Київського державного торговельно-економічного університету.

22. Вісник Міжнародного слов"янського університету. Серія: економіка (м. Харків).

23. Вісник Національного банку України (м.Київ).

24. Вісник податкової служби України. (Державна податкова адміні¬страція України, м. Київ).

25. Вісник Полтавської державної аграрної академії.

26. Вісник Сумського державного університету. Серія: економіка.

27. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: економіка та менеджмент.

28. Вісник Східноукраїнського державного університету (м. Луганськ).

29. Вісник Технологічного унівеситету Поділля. Серія: Економічні науки.

30. Вісник Української академії  державного управління при Президен¬тові України.

31. Вісник Харківського державного економічного університету.

32. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.

33. Галицький економічний вісник (Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України).

34. Держава і регіони. Серія: економіка та підприємництво (Запорізький інститут державного та муніципального управління).

35. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. (Фонд державного майна України).

36. Економіка АПК.

37. Економіка і держава (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства праці та соціальної політики України, Редакція журналу “ Економіка і держава”).

38. Економіка і прогнозування (Інститут економічного прогнозування НАН України).

39. Економіка і упраління (Асоціація навчальних закладів України недержавної форми власності, Європейський уніневрситет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, Національний авіаційний університет МОН України).

40. Економіка промисловості. (Інститут економіки промисловості НАН України).

41. Економіка розвитку (Харківський державний економічний університет МОН України).

42. Економіка та право (НАН України, Інститут економіко-правових досліджень НАНН України, Донецький національний технічний університет Міносвіти і науки України).

43. Економіка України. (м. Київ).

44. Економіст (Інститут економічного прогнозування НАН України, видавничо-поліграфічне підприємство "Колегіум"),

45. Економічна кібернетика (Донецький національний університет Міносвіти і науки України).

46. Економічна теорія (НАН України, МОН України, Інститут економічного прогнозування НАН України, Київський національний економічний університет).

47. Економічний вісник Національного гірничого університету.

48. Енергетика: економіка, технології, екологія (Національний технічний університет України "КПІ").

49. Журнал європейської економіки (Тернопільська академія народного господарства МОН України).

50. Залізничний транспорт України (Державна адміністрація залізничного транспорту України, Харківська державна академія залізничного транспорту).

51. Землевпорядкування (Інститут землеустрою УААН, Спілка землевпорядників України, Центр земельної реформи в Україні).

52. Землевпорядний вісник (Державний комітет України по земельних ресурсах).

53. Землеустрій і кадастр (ДП “Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” Державного комітету України по земельних ресурсах).

54. Зерно і хліб (ДАК "Хліб України",   ЗАТ "Київмлин",  АТ "Київхліб", Інститут аграрної економіки УААН).

55. Зовнішня торгівля (м. Київ).

56. Культура народів Причорномор"я (Кримський науковий центр НАН України, Кримський інститут економіки та господарчого права, Міжвузівський центр "Крим" і Мелітопольський філіал Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського).

57. Малий і середній бізнес (НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України, Українська спілка підприємців малого і середнього бізнесу, Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи).

58. Маркетинг в Україні (м. Київ).

59. Менеджер. (Вісник Донецької державної академії управління).

60. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління.

61. Металургійна та гірничорудна промисловість (Держкомітет промислової політики, Національна металургійна академіяУкраїни, НТТ металургів України).

62. Механізм регулювання економіки (Сумський державний університет, Центр економічних досліджень, Сумське регіональне відділення Академії підприємництва та менеджменту України, ТОВ “Університетська книга”).

63. Наука та наукознавство (НАН України, Міносвіти і науки України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України).

64. Науковий вісник (Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету МОН України).

65. Науковий вісник ВДУ. Серія: економічні науки (Волинський державний університет імені Лесі Українки Міносвіти і науки України).

66. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

67. Науковий вісник Національного гірничого університету.

68. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Економіка і регіон.

69. Наукові вісті  Національного технічного університету України "КПІ".

70. Наукові праці. Серія: Економічні науки (Миколаївська філія НаУКМА).

71. Облік і фінинси АПК (ННЦ “Інститут аграрної економіки”, Національний аграрний університет, Національний університет харчових технологій, Національний економічний університет, Сумський національний аграрний університет, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Миколаївський державний аграрний університет, Уманський державний аграрний університет, Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, ТОВ ЮФ “Юр-Агро-Веста”).

72. Предпринимательство, хозяйство и право (Інститут держави і права НАН України, Спілка юристів України).

73. Проблеми науки (Київський державний центр науково-технічної і економічної інформації Міносвіти і науки України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України).

74. Продуктивність. (Центр продуктивності, філіал Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення, м. Краматорськ). 

75. Регіональна економіка. (Інститут регіональних досліджень НАН України).

76. Регіональні перспективи. (м. Кременчук).

77. Ринок землі (Інститут аграрної економіки УААН, Всеукраїнська ліга сприяння розвиткові ринку землі).

78. Ринок цінних паперів України (Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Київський національний економічний університет МОН України).

79. Серия: География. История. Педагогика. Филология. Философия. Экономика.

80. Сіверянський літопис. (Чернігівський державний інститут економіки і управління). 

81. Соціальна економіка (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міносвіти і науки України).

82. Статистика України. 

83. Стратегічна панорама (Рада національної безпеки і оборони України, Національний інститут стратегічних досліджень, Національний інститут українсько-російських відносин).

84. Стратегія розвитку України (Національний авіаційний університет МОН України, Науково-видавничий центр «Стратегія»).

85. Судоходство (Одеський національний морський університет, “Судоходство”).

86. Схід (м. Донецьк).

87. Уголь Украины (Міністерство вугільної промисловості України, Спілка гірничих спеціалістів України).

88. Україна: аспекти праці (НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та соціальної політики України, ТОВ "Праця").

89. Управління сучасним містом (Українська академія державного управління при Президентові України.

90. Управляющие системы и машины (НАН України, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем).

91. Учёные записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского.

92. Фінанси України.

93. Цукор України (Український НДІ цукрової промисловості, Національний університет харчових технологій, Національна асоціація цукровиків України, Інформаційно-аналітичний центр “Цукор України”).

94. Экономика и управление (Кримська Академія наук, Кримська академія природоохоронного і курортного будівництва, Кримське республіканське науково-педагогічне товариство "Інтелект").

95. Экономика Крыма (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримська Академія природоохоронного і курортного будівництва).